dilluns, 6 de juny de 2016

La població Espanyola

A l'escola estam estudiant la Població Espanyola. Hem fet una redacció, aquesta és la meua :


La població Espanyola està distribuida en el territori irregularment. Està la zona d'interior i la zona d'exterior. L'exterior, es a dir de costa està mès poblada, i la zona d'interior poc poblada . Pero a la zona litoral i comunitat  de Madrid està molt poblada.

La població Espanyola creix lentament per : La baixa natalitat, es a dir la poca gent que neix , la baixa mortalitat , la gemt que mor cada dia , l'augment d'esperança de vida , gracies a les medicines...I l'arribada d'immigrants.

L'arribada d'immigrants pot ser degut a causes politiques ,les naturals , les famílies i socials i econòmiques. I també per els treballs.

Majoritàriament la gent viu en ciutats perquè hi ha millors treballs. En el sector primari estan els treballs dels agricultors, ramaderia i pesca. Al sector secundari són: indústria i construcció i per últim hi ha el sector serveis, com por exemple, secretaries ,pilotos d'avions ...

La majoria de gent que treballa al sector serveis i la minoria de gent treballa al sector primari.

                                                                 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada